motto

Testy

Vybraná skupina: Všechny úlohy


Všechny úlohy

Obsah skupiny:

Přirozená čísla
Celá čísla
Racionální čísla (zlomky)
Odmocniny
Vektory
Matice
Analytická geometrie
Posloupnosti
Polynomy (mnohočleny)
Goniometrické funkce
Reálné funkce reálné proměnné
Lineární algebraické rovnice
Obyčejné diferenciální rovnice